×
////////////////////////////////////////
دوره جامع توسعه محصول و کاربرد برای اولین بار به صورت اختصاصی در...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) به مناسبت حضور خود در...
////////////////////////////////////////
قطب نما مسابقه ای است که برنامه نانومچ در راستای شکل گیری تفکر...
////////////////////////////////////////
ماحصل همکاری دو شرکت ایرانی در ICAN، تولید کفش های آبگریز بوده...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی(ICAN) جهت توسعه همکاری های...
////////////////////////////////////////
شرکت امین آسیا فناور پارس در راستای حمایت از محققان اقدام به...
////////////////////////////////////////
در ششمین روز از مرحله سوم نهمین المپیاد دانش آموزی نانو،...

پلتفـــرم‌های مرکز

ساعات نشست و دورهمی
۱۳۳
خدمات ساخت و تولید
۱۱۱
تجربیات توسعه محصول
۲
همکاری های فناورانه
۱۱
طرح‌های بررسی‌شده
۱۱۷

هـمـکـاران